press to zoom

press to zoom
1
1

press to zoom

press to zoom

בית קנדה- מרכז קהילתי מורשה

שיקום מרכז קהילתי מורשה, הכולל כתות לימוד, חדרי פעילות, סטודיו למחול חללים רב-תכליתיים, ומרכז צעירים.

1,700 מ"ר

שטח:

מרכז העיר, ירושלים

אתר: