1/9

בית קנדה- מרכז קהילתי מורשה

שיקום מרכז קהילתי מורשה, הכולל כתות לימוד, חדרי פעילות, סטודיו למחול חללים רב-תכליתיים, ומרכז צעירים.

1,700 מ"ר

שטח:

מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram