press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

המרכז החינוכי הרצל, הר הרצל, ירושלים

מרכז מורשת הרצל ולימודי ציונות המרכז מכיל- כיתות לימוד, ספרייה, אולם תצוגה, אולם רב- תכליתי, משרדים, קפיטריה, גן חינוכי.

1,000 מ"ר

שטח:

הר הרצל, ירושלים

אתר: