press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

מתנ"ס הגבעה הצרפתית, ירושלים

מבנה משולב של מרכז קהילתי המכיל: חדרי לימוד וחוגים, חדרי מוסיקה, אולם רב-תכליתי ומרכז ספורט ומחול.

3,000מ"ר

שכונת הגבעה הצרפתית, ירושלים

אתר: 

שטח: