1/6

'אכסניית יהודה', גבעת משואה, ירושלים

מבנה משולב של אכסניה, מרכז אקדמי ומרכז ספורט עבור תנועת 'יהודה הצעיר', מיסודו של ארגון 'הדסה' הבינלאומי.

10,000 מ"ר

מורדות גבעת משואה, 

ירושלים 

אתר: 

שטח:

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram