'אכסניית יהודה', גבעת משואה, ירושלים

מבנה משולב של אכסניה, מרכז אקדמי ומרכז ספורט עבור תנועת 'יהודה הצעיר', מיסודו של ארגון 'הדסה' הבינלאומי.

10,000 מ"ר

מורדות גבעת משואה, 

ירושלים 

אתר: 

שטח: