1/6

'אכסניית יהודה', גבעת משואה, ירושלים

מבנה משולב של אכסניה, מרכז אקדמי ומרכז ספורט עבור תנועת 'יהודה הצעיר', מיסודו של ארגון 'הדסה' הבינלאומי.

10000 מ"ר

שטח

מורדות גבעת משואה, 

ירושלים 

אתר  

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram