הפקולטה למשפטים 

האוניברסיטה העברית -תחרות מקום ראשון 

תחרות להקמת המרכז ללימודי משפט מתקדמים ע"ש השופט מישאל חשין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההצעה כוללת תוספת קומות על בניין הפקולטה למשפטים ההיסטורי, ובהן אולמות לימוד, משרדי חוקרים, חדרי סמינרים ועבודה, ספריית משפטים וחצר פתוחה

1,700 מ"ר

הר הצופים, ירושלים

אתר: 

שטח: