press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

גשר הולכי רגל, רחוב החבצלת, ירושלים

גשר הולכי רגל, עשוי פלדה וזכוכית, המחבר את המבנה המרכזי של 'מכללת הדסה' עם מבנה 'בית-הקשתות ההיסטורי'.

25 מ"ר

רחוב החבצלת, 

מרכז העיר ירושלים

אתר: 

מפתח: