מתחם מגורים דרך בית לחם חברון

המתחם כולל 3  מבנים קיימים ביניהם מבנה שיכון מאורך וכן שטח למבנה ציבור ובו גן ילדים ושטח לחנייה. התחדשות עירונית כוללת בניין אחד בן 24 קומות על דרך חברון ושני מבני מגורים בני 12 קומות על דרך בית לחם כולל הפרשת מגרש למבנה ציבור ושטח ציבורי פתוח בין המבנים.

60,000 מ"ר

תלפיות, 

ירושלים

שטח:

אתר: