press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

מתחם יעלים, אילת

פרויקט 'מתחם יעלים', ממוקם בשדרות איילות וחטיבת גולני, בעיר אילת, מצפון לקו חוף ומתחם המלונאות הקיים, ובקרבת שדה התעופה העתיד לעבור. מדובר במתחם בן כ-8.8 דונם, המשמש למגורים, ובו 74 דירות במספר מבני רכבת ישנים ומוזנחים, וכן מבנה ציבור קטן.

 

למתחם, מוצע פתרון תכנוני בהליך של פינוי בינוי בשתי חלופות, על בסיס מקדם המרה של 1 ל-6, במספר יחידות הדיור, היינו 444 יחידות דיור על פי ההצעות המתוכננות. ככלל, הפתרונות המוצעים עוסקים ברצון ליצירת מתחם משודרג המספק מגורים ראויים עם אלמנטים שכונתיים קהילתיים לרווחת תושבי המתחם והאוכלוסייה כולה, בכלים של התחדשות עירונית, המהווה מנוע צמיחה אזורי חשוב ויעיל, המקרין על הסביבה העירונית הרחבה, הרבה מעבר לפרויקט עצמו.

20,000 מ"ר

אילת 

שטח:

אתר: