גרץ 2
גרץ 2

מתחם מגורים, רחוב גרץ, ירושלים

600 מ"ר

מושבה גרמנית, 

ירושלים

שטח:

אתר: