בית שרייבר , ירושלים

400 מ"ר

רחוב דור ודרשיו, 

ירושלים

שטח:

אתר: