1/7

בית שרייבר , ירושלים

400 מ"ר

רחוב דור ודרשיו, 

ירושלים

שטח:

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram