press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

מרכז יום לקשיש, 

גילה, ירושלים 

מבנה משולב-מרכז יום לקשיש ומועדון קשישים, הנותן מענה לצרכי הקהילה ומהווה מרכז פעילות וחברה לאוכלוסיית הגיל השלישי באזור. המבנה כולל חדרי פעילות ותעסוקה, מועדון התכנסות, חדר אוכל ומטבח וחצר פתוחה

1,000 מ"ר

שכונת גילה, ירושלים

שטח:

אתר: 

הסרט הופק עבור מפעל הפיס ע"י מרקט מאסטר סרטים שעושים עסקים