מכון טל, ירושלים 

תכנון קמפוס חדש למכון טל בעמק ציון בירושלים, צמוד למכון לב. הקמפוס יכלול 3 פקולטות: הפקולטה להנדסה, פקולטה לחברה ומנהל ופקולטה למדעי הבריאות. בנוסף, יבנו מבנים נוספים לשירות ורווחת הסטודנטיות, כגון ספריה, מעבדות, קפטריה, מעונות ועוד. 

הקמפוס מקיף חצר רחבה אשר מצידה השני גובלת בכביש בגין ומייצרת באמצעות הטופוגרפיה חציצה בין הכביש לבין החיים בקמפוס. 

30000 מ"ר

שטח

בית הכרם, ירושלים 

אתר  

1/9

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram