מכון טל, ירושלים 

תכנון קמפוס חדש למכון טל בעמק ציון בירושלים, צמוד למכון לב. הקמפוס יכלול 3 פקולטות: הפקולטה להנדסה, פקולטה לחברה ומנהל ופקולטה למדעי הבריאות. בנוסף, יבנו מבנים נוספים לשירות ורווחת הסטודנטיות, כגון ספריה, מעבדות, קפטריה, מעונות ועוד. 

הקמפוס מקיף חצר רחבה אשר מצידה השני גובלת בכביש בגין ומייצרת באמצעות הטופוגרפיה חציצה בין הכביש לבין החיים בקמפוס. 

14,500 מ"ר

בית הכרם, ירושלים 

שטח:

אתר: 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom