'מכללת הדסה', שיקום בית הקשתות, ירושלים

1/8

שיקום ושחזור מקבץ מבנים היסטוריים לשימור, כחלק מהשטחים האקדמיים של 'מכללת הדסה', והספרייה האקדמית המרכזית של המכללה.

רחוב החבצלת,           מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

3,500 מ"ר

שטח:

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram