'מכללת הדסה', שיקום בית הקשתות, ירושלים

שיקום ושחזור מקבץ מבנים היסטוריים לשימור, כחלק מהשטחים האקדמיים של 'מכללת הדסה', והספרייה האקדמית המרכזית של המכללה.

רחוב החבצלת,           מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

3,500 מ"ר

שטח: