1/5

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - תכנית אב

תכנית אב לביה"ס הגבוה לטכנולוגיה, מוסד אקדמי טכנולוגי לציבור הדתי בירושלים. התכנית כוללת הרחבת הבינוי לתפוסה של 10,000 סטודנטים בעשורים הבאים, כולל שילוב של פונקציות נלוות כמו בי"ס תיכון, מוסד מקביל לסטודנטיות, מעונות ומתחם תעסוקה טכנולוגי

4,200 מ"ר

מתחם צומת בייט, 

ירושלים

שטח:

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram