1/5

תכנית אב מתחם תלפיות, ירושלים

תכנית אב לשיקום ושדרוג מתחם תלפיות', תוך עקרונות של עירוב שימושים, תכנון תנועה, ושדרוג מבנים קיימים, בראייה ארוכת טווח.

 1,200 דונם

 איזור תעשייה תלפיות, ירושלים

שטח:

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram