1/5

תכנית אב מתחם תלפיות, ירושלים

תכנית אב לשיקום ושדרוג מתחם תלפיות', תוך עקרונות של עירוב שימושים, תכנון תנועה, ושדרוג מבנים קיימים, בראייה ארוכת טווח.

 1200 דונם

שטח

איזור תעשייה תלפיות, ירושלים

אתר  

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram