1/4

'מתחם אלנבי', מבנן מגורים, ירושלים

קומפלקס מגורים של 77 יחידות דיור, ב-3 בניינים, שטחי פיתוח וחוץ וכן חניון תת-קרקעי.

12,000 מ"ר

מתחם אלנבי, שכונת תלפיות, ירושלים

שטח:

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram