press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

מבנן מגורים, הגבעה הצרפתית, ירושלים

קומפלקס מגורים של 300 יחידות דיור,במספר מבנים: 5 מגדלים, 3 מבנים מדורגים שטחי פיתוח וחוץ וכן חניון תת-קרקעי של 600 מקומות חנייה.

50,000 

פסגת הגבעה הצרפתית, 

ירושלים

שטח:

אתר: