1/8

מעבדות ביו-טכנולוגיה, מכללת הדסה

מעבדות ביו-טכנולוגיה לשימוש מחקריבמתחם מכללת הדסה ירושלים. המעבדותמתוכננות באגפים שונים במבנה לצורךגמישות תפעולית.

850 מ"ר

מכללת הדסה, מתחם חבצלת, ירושלים

אתר: 

שטח:

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram