press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

שימור ושחזור מלון רון, ירושלים

שימור ושחזור מבנה מלון רון ההיסטורי. התכנון כולל שחזור קפדני של המבנה הקיים, לשימוש מסחרי, ותוספת 6 קומות חדשות המיועדות לשימוש מלון בן כ- 100 חדרים.

6,500 מ"ר

מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

שטח: