1/4

שימור ושחזור מלון רון, ירושלים

שימור ושחזור מבנה מלון רון ההיסטורי. התכנון כולל שחזור קפדני של המבנה הקיים, לשימוש מסחרי, ותוספת 6 קומות חדשות המיועדות לשימוש מלון בן כ- 100 חדרים.

6,500 מ"ר

מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

שטח:

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram