שימור ושחזור מלון רון, ירושלים

שימור ושחזור מבנה מלון רון ההיסטורי. התכנון כולל שחזור קפדני של המבנה הקיים, לשימוש מסחרי, ותוספת 6 קומות חדשות המיועדות לשימוש מלון בן כ- 100 חדרים.

6,500 מ"ר

מרכז העיר, ירושלים

אתר: 

שטח: