מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב, באר שבע

1/6

אולם התכנסות, חצר פתוחה ומגורי שומר.

מבנה התכנסות הכולל חלל הרצאות מודרני-הבנוי פלדה וזכוכית, שימור ושחזור חומה עות'ומנית היסטורית המשולבת בו, ושיקום החצר הקיימת המאפיינת הבינוי העירוני המקומי.

200 מ"ר

עיר עתיקה , באר שבע

אתר: 

שטח:

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram