מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב, באר שבע

אולם התכנסות, חצר פתוחה ומגורי שומר.

מבנה התכנסות הכולל חלל הרצאות מודרני-הבנוי פלדה וזכוכית, שימור ושחזור חומה עות'ומנית היסטורית המשולבת בו, ושיקום החצר הקיימת המאפיינת הבינוי העירוני המקומי.

200 מ"ר

עיר עתיקה , באר שבע

אתר: 

שטח: