קריית חינוך רמות - תכנית העמדה

תכנית העמדה לקריית חינוך בשכונת רמות בירושלים. הקריה מיועדת לציבור החרדי וכוללת בתי ספר יסודיים ותיכוניים, בית ספר לחינוך מיוחד, גני ילדים, תלמודי תורה, מרכז קהילתי ומרכז ספורט. התכנית כוללת טיילת ופיתוח לאורך הכביש הפנימי הקושר בין מבני הקריה.

8,000 מ"ר

רמות, ירושלים

שטח:

אתר: 

רח' הברזל 32, רמת החיל, ת"א 6971046

טלפון: 077-4180012

רח' רבקה 11, ירושלים,  93461

טלפון: 02-6711616 פקס: 02-6711882

  • Facebook Social Icon
  • Instagram